Συμφωνώ με το κείμενο διαμαρτυρίας κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Καναδά (CETA) και παρακαλώ να συμπεριληφθεί και το δικό μου όνομα στην κατάσταση που θα αποσταλεί στους στους Ευρωβουλευτές και στους παράγοντες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Επίθετο:
Όνομα:
eMail: