Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
Γεώργιος Βήχας

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 2 041387034
Image No: PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
500 2016-10-31
2. Box: 3 037665027
Image No: ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
POLIFARMA
2000 2017-05-31
3. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
300 2018-05-31
4. Box: 7 036848012
Image No: AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
100 2016-08-31
5. Box: 8 041408030
Image No: AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
100 2016-10-31
6. Box: 9 041803040
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
250 2016-11-30
7. Box: 12 038401028
Image No: ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
100 2017-06-30
8. Box: 14 024515088
Image No: DICLOREUM (diclofenac) 20 cpr 100 mg
DICLOREUM (DICLOFENAC) 20 CPR 100 MG
ALFA WASSERMANN
50 2020-11-30
9. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
100 2016-09-30
10. Box: 19 037374257
Image No: CLARITROMICINA EG*14CPR 500MG
CLARITROMICINA EG*14CPR 500MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
200 2017-06-30
11. Box: 20 042006015
Image No: MOMETASONE EG*SPR NAS FL 60D
MOMETASONE EG*SPR NAS FL 60D
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
80 2017-09-30
12. Box: 21 042006039
Image No: MOMETASONE EG*SPR NAS FL 140D
MOMETASONE EG*SPR NAS FL 140D
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
40 2017-09-30
13. Box: 24 043674047
Image No: PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2017-03-31
14. Box: 25 034610042
Image No: CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
10 2016-12-31
15. Box: 27 033578016
Image No: NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2020-10-31
16. Box: 31 039852052
Image No: AZITROMICINA EG*SOSP FL 1500MG
AZITROMICINA EG*SOSP FL 1500MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
25 2016-10-31
17. Box: 34 038437036
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
DOC GENERICI S.R.L.
200 2019-01-31
18. Box: 35 037683339
Image No: PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
100 2017-08-31
19. Box: 40 036453278
Image No: CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-07-31
20. Box: 43 037413034
Image No: ALFUZOSINA MG*30CPR 10MG RP
ALFUZOSINA MG*30CPR 10MG RP
MYLAN S.P.A.
10 2019-10-31
21. Box: 47 038646028
Image No: FLUCONAZOLO MYL*2CPS 150MG
FLUCONAZOLO MYL*2CPS 150MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-08-31
22. Box: 48 042181279
Image No: ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-10-31
23. Box: 49 038910042
Image No: QUINAPRIL ID MG*14CPR20+12,5MG
QUINAPRIL ID MG*14CPR20+12,5MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-10-31
24. Box: 53 041081074
Image No: DESLORATADINA MYL*20CPR RIV5MG
DESLORATADINA MYL*20CPR RIV5MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-08-31
25. Box: 55 038437190
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
300 2018-10-31
26. Box: 56 037626138
Image No: RAMIPRIL ID DOC*14CPR 5+25MG
RAMIPRIL ID DOC*14CPR 5+25MG
DOC GENERICI S.R.L.
150 2018-09-30
27. Box: 57 039643022
Image No: CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
150 2018-10-31
28. Box: 61 034812038
Image No: AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
MYLAN S.P.A.
10 2017-11-30
29. Box: 64 037398056
Image No: SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-02-28
30. Box: 70 037219247
Image No: CIPROFLOXACINA MG*6CPR 500MG
CIPROFLOXACINA MG*6CPR 500MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-06-30
31. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
300 2018-11-30
32. Box: 73 036764013
Image No: SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
DOC GENERICI S.R.L.
80 2018-11-30
33. Box: 81 040104022
Image No: AZITROMICINA MY*3CPR RIV 500MG
AZITROMICINA MY*3CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-08-31
34. Box: 82 040760023
Image No: OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-01-31
35. Box: 83 041204025
Image No: RABEPRAZOLO MYL*14CPR GASTR 10
RABEPRAZOLO MYL*14CPR GASTR 10
MYLAN S.P.A.
20 2017-03-31
36. Box: 84 041458175
Image No: IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-08-31
37. Box: 85 042976035
Image No: ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
38. Box: 87 038446047
Image No: NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-01-31
39. Box: 91 035302138
Image No: RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-09-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού τα παραπάνω 39 διαφορετικά φάρμακα (5.475 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 16:08:56