Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Δημοτικό Ιατρείο/Φαρμακείο Βέροιας
Σοφία Γούτα

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 2 041387034
Image No: PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
500 2016-10-31
2. Box: 3 037665027
Image No: ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
POLIFARMA
50 2017-05-31
3. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
50 2018-05-31
4. Box: 8 041408030
Image No: AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
50 2016-10-31
5. Box: 9 041803040
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
30 2016-11-30
6. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
30 2016-09-30
7. Box: 26 032804039
Image No: NIFEDIPINA EG*14CPR RIV30MG RP
NIFEDIPINA EG*14CPR RIV30MG RP
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
20 2017-08-31
8. Box: 27 033578016
Image No: NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
DOC GENERICI S.R.L.
10 2020-10-31
9. Box: 32 041997014
Image No: IBUPROFENE DOC*FL 150ML FRA
IBUPROFENE DOC*FL 150ML FRA
DOC GENERICI S.R.L.
10 2017-01-31
10. Box: 33 041997026
Image No: IBUPROFENE DOC*FL 150ML ARA
IBUPROFENE DOC*FL 150ML ARA
DOC GENERICI S.R.L.
20 2017-01-31
11. Box: 34 038437036
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
DOC GENERICI S.R.L.
30 2019-01-31
12. Box: 37 033062050
Image No: DICLOFENAC MG*21CPR 100MG RP
DICLOFENAC MG*21CPR 100MG RP
MYLAN S.P.A.
20 2019-10-31
13. Box: 40 036453278
Image No: CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
14. Box: 48 042181279
Image No: ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
MYLAN S.P.A.
15 2018-10-31
15. Box: 49 038910042
Image No: QUINAPRIL ID MG*14CPR20+12,5MG
QUINAPRIL ID MG*14CPR20+12,5MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-10-31
16. Box: 55 038437190
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2018-10-31
17. Box: 56 037626138
Image No: RAMIPRIL ID DOC*14CPR 5+25MG
RAMIPRIL ID DOC*14CPR 5+25MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2018-09-30
18. Box: 57 039643022
Image No: CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2018-10-31
19. Box: 58 038834228
Image No: PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31
20. Box: 63 035781018
Image No: PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
MYLAN S.P.A.
20 2018-11-30
21. Box: 64 037398056
Image No: SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-02-28
22. Box: 67 039799174
Image No: AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31
23. Box: 68 039846086
Image No: METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-07-31
24. Box: 69 040225043
Image No: VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-10-31
25. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2018-11-30
26. Box: 77 038834329
Image No: PANTOPRAZOLO MG*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO MG*14CPR 40MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-04-30
27. Box: 79 039397031
Image No: CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-12-31
28. Box: 82 040760023
Image No: OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-01-31
29. Box: 84 041458175
Image No: IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-08-31
30. Box: 85 042976035
Image No: ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
31. Box: 87 038446047
Image No: NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-01-31
32. Box: 91 035302138
Image No: RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-09-30
33. Box: 94 037710011
Image No: LISINOPRIL MG*14CPR 5MG
LISINOPRIL MG*14CPR 5MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-11-30
34. Box: 97 040124099
Image No: ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-06-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Δημοτικό Ιατρείο/Φαρμακείο Βέροιας τα παραπάνω 34 διαφορετικά φάρμακα (1.275 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Δημοτικό Ιατρείο/Φαρμακείο Βέροιας

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 16:29:34