Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Κώστας/Βούλα Μπριλλάκης/Αρναουτάκη

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 2 041387034
Image No: PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
1224 2016-10-31
2. Box: 3 037665027
Image No: ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
POLIFARMA
1800 2017-05-31
3. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
120 2018-05-31
4. Box: 8 041408030
Image No: AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
540 2016-10-31
5. Box: 10 036245013
Image No: GLICLAZIDE ALMUS*40CPR DIV80MG
GLICLAZIDE ALMUS*40CPR DIV80MG
ALMUS SRL
80 2017-03-31
6. Box: 12 038401028
Image No: ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
40 2017-06-30
7. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
100 2016-09-30
8. Box: 18 042461057
Image No: PARACETAMOLO DOC*16CPR 1000MG
PARACETAMOLO DOC*16CPR 1000MG
DOC GENERICI S.R.L.
160 2020-03-31
9. Box: 24 043674047
Image No: PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
40 2017-03-31
10. Box: 33 041997026
Image No: IBUPROFENE DOC*FL 150ML ARA
IBUPROFENE DOC*FL 150ML ARA
DOC GENERICI S.R.L.
56 2017-01-31
11. Box: 34 038437036
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
DOC GENERICI S.R.L.
180 2019-01-31
12. Box: 35 037683339
Image No: PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
80 2017-08-31
13. Box: 39 036244010
Image No: GLICLAZIDE MG*40CPR 80MG
GLICLAZIDE MG*40CPR 80MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
14. Box: 42 035301136
Image No: FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31
15. Box: 43 037413034
Image No: ALFUZOSINA MG*30CPR 10MG RP
ALFUZOSINA MG*30CPR 10MG RP
MYLAN S.P.A.
20 2019-10-31
16. Box: 44 037577400
Image No: RAMIPRIL MG*28CPR 10MG
RAMIPRIL MG*28CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
17. Box: 45 038615035
Image No: VENLAFAXINA MG*14CPS 75MG RP
VENLAFAXINA MG*14CPS 75MG RP
MYLAN S.P.A.
20 2018-09-30
18. Box: 46 038634010
Image No: BRIMONIDINA MG*COLL1FL 5ML 2MG
BRIMONIDINA MG*COLL1FL 5ML 2MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-09-30
19. Box: 47 038646028
Image No: FLUCONAZOLO MYL*2CPS 150MG
FLUCONAZOLO MYL*2CPS 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-08-31
20. Box: 48 042181279
Image No: ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
MYLAN S.P.A.
18 2018-10-31
21. Box: 51 040616120
Image No: RISPERIDONE M.PH*60CPR RIV 3MG
RISPERIDONE M.PH*60CPR RIV 3MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-05-31
22. Box: 52 041216019
Image No: PRAVASTATINA MYLAN*10CPR 20MG
PRAVASTATINA MYLAN*10CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-10-31
23. Box: 53 041081074
Image No: DESLORATADINA MYL*20CPR RIV5MG
DESLORATADINA MYL*20CPR RIV5MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-08-31
24. Box: 55 038437190
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
200 2018-10-31
25. Box: 57 039643022
Image No: CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
112 2018-10-31
26. Box: 58 038834228
Image No: PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31
27. Box: 61 034812038
Image No: AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
MYLAN S.P.A.
20 2017-11-30
28. Box: 63 035781018
Image No: PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
MYLAN S.P.A.
20 2018-11-30
29. Box: 64 037398056
Image No: SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
18 2018-02-28
30. Box: 67 039799174
Image No: AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31
31. Box: 68 039846086
Image No: METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-07-31
32. Box: 69 040225043
Image No: VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-10-31
33. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
240 2018-11-30
34. Box: 73 036764013
Image No: SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
DOC GENERICI S.R.L.
80 2018-11-30
35. Box: 74 035117023
Image No: BUTAMIRATO MY*SCIR 125ML 1,7MG
BUTAMIRATO MY*SCIR 125ML 1,7MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
36. Box: 77 038834329
Image No: PANTOPRAZOLO MG*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO MG*14CPR 40MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-04-30
37. Box: 79 039397031
Image No: CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-12-31
38. Box: 80 039046038
Image No: METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-07-31
39. Box: 82 040760023
Image No: OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
OMEPRAZOLO MY*14CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-01-31
40. Box: 84 041458175
Image No: IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-08-31
41. Box: 85 042976035
Image No: ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
MYLAN S.P.A.
20 2017-12-31
42. Box: 86 044293191
Image No: PREGABALIN MY*14CPS 75MG
PREGABALIN MY*14CPS 75MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-02-28
43. Box: 87 038446047
Image No: NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-01-31
44. Box: 88 042507020
Image No: ACETILCISTEINA DOC*30BS 600MG
ACETILCISTEINA DOC*30BS 600MG
DOC GENERICI S.R.L.
60 2016-12-31
45. Box: 89 033973013
Image No: TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
POLIFARMA
200 2016-09-30
46. Box: 91 035302138
Image No: RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
MYLAN S.P.A.
20 2019-09-30
47. Box: 92 036488486
Image No: ENALAPRIL MG*14CPR 20MG
ENALAPRIL MG*14CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
20 2018-05-31
48. Box: 96 038615163
Image No: VENLAFAXINA MG*10CPS 150MG RP
VENLAFAXINA MG*10CPS 150MG RP
MYLAN S.P.A.
20 2018-06-30
49. Box: 97 040124099
Image No: ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-06-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια τα παραπάνω 49 διαφορετικά φάρμακα (5.928 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 15:18:25