Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου
Ειρήνη Σπανού

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 2 041387034
Image No: PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
2304 2016-10-31
2. Box: 3 037665027
Image No: ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
ZAPROL 20 MG 14 CPS FL 
POLIFARMA
1050 2017-05-31
3. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
300 2018-05-31
4. Box: 7 036848012
Image No: AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
200 2016-08-31
5. Box: 8 041408030
Image No: AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
AMLODIPINA ACCORD*28CPR 5MG
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
270 2016-10-31
6. Box: 10 036245013
Image No: GLICLAZIDE ALMUS*40CPR DIV80MG
GLICLAZIDE ALMUS*40CPR DIV80MG
ALMUS SRL
320 2017-03-31
7. Box: 12 038401028
Image No: ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
ENALAPRIL EG*14CPR DIV 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
40 2017-06-30
8. Box: 14 024515088
Image No: DICLOREUM (diclofenac) 20 cpr 100 mg
DICLOREUM (DICLOFENAC) 20 CPR 100 MG
ALFA WASSERMANN
10 2020-11-30
9. Box: 16 020689028
Image No: VAGILEN (metronidazolo) 20 caps rigide da 250 mg
VAGILEN (METRONIDAZOLO) 20 CAPS RIGIDE DA 250 MG
ALFA WASSERMANN
5 2020-11-30
10. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
100 2016-09-30
11. Box: 25 034610042
Image No: CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
40 2016-12-31
12. Box: 26 032804039
Image No: NIFEDIPINA EG*14CPR RIV30MG RP
NIFEDIPINA EG*14CPR RIV30MG RP
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
20 2017-08-31
13. Box: 27 033578016
Image No: NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2020-10-31
14. Box: 31 039852052
Image No: AZITROMICINA EG*SOSP FL 1500MG
AZITROMICINA EG*SOSP FL 1500MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
30 2016-10-31
15. Box: 32 041997014
Image No: IBUPROFENE DOC*FL 150ML FRA
IBUPROFENE DOC*FL 150ML FRA
DOC GENERICI S.R.L.
21 2017-01-31
16. Box: 35 037683339
Image No: PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2017-08-31
17. Box: 39 036244010
Image No: GLICLAZIDE MG*40CPR 80MG
GLICLAZIDE MG*40CPR 80MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-12-31
18. Box: 42 035301136
Image No: FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
19. Box: 44 037577400
Image No: RAMIPRIL MG*28CPR 10MG
RAMIPRIL MG*28CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-12-31
20. Box: 48 042181279
Image No: ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
MYLAN S.P.A.
9 2018-10-31
21. Box: 60 034812014
Image No: AMOXICILLINA MG*5%SOSP 100ML
AMOXICILLINA MG*5%SOSP 100ML
MYLAN S.P.A.
10 2018-01-31
22. Box: 62 035211046
Image No: FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
MYLAN S.P.A.
10 2020-08-31
23. Box: 64 037398056
Image No: SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-02-28
24. Box: 68 039846086
Image No: METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
25. Box: 71 042725034
Image No: PREDNISONE EG*10CPR 25MG
PREDNISONE EG*10CPR 25MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
26. Box: 75 037069073
Image No: MELOXICAM MG*30CPR 7,5MG
MELOXICAM MG*30CPR 7,5MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-06-30
27. Box: 79 039397031
Image No: CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-12-31
28. Box: 80 039046038
Image No: METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
29. Box: 89 033973013
Image No: TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
POLIFARMA
200 2016-09-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου τα παραπάνω 29 διαφορετικά φάρμακα (5.099 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 15:40:13