Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα (ΚΙΦΒ)
Δημήτρης Σουλιώτης

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 2 041387034
Image No: PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
PARACETAMOLO AHCL*20CPR EFF 1G
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
324 2016-10-31
2. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
60 2018-05-31
3. Box: 7 036848012
Image No: AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
AMOXICILLINA AC CLA BIO*12CPR
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
150 2016-08-31
4. Box: 9 041803040
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 40MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
96 2016-11-30
5. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
180 2016-09-30
6. Box: 20 042006015
Image No: MOMETASONE EG*SPR NAS FL 60D
MOMETASONE EG*SPR NAS FL 60D
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
60 2017-09-30
7. Box: 21 042006039
Image No: MOMETASONE EG*SPR NAS FL 140D
MOMETASONE EG*SPR NAS FL 140D
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
30 2017-09-30
8. Box: 22 042827028
Image No: BETAMETASONE EUR*10CPR EFF 1MG
BETAMETASONE EUR*10CPR EFF 1MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
40 2017-01-31
9. Box: 24 043674047
Image No: PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
PREGABALIN DOC G*56CPS 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2017-03-31
10. Box: 25 034610042
Image No: CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
CEFACLOR EURO*6CPR 750MG RM
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
30 2016-12-31
11. Box: 27 033578016
Image No: NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
NIMESULIDE DOC*30CPR 100MG
DOC GENERICI S.R.L.
15 2020-10-31
12. Box: 34 038437036
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
DOC GENERICI S.R.L.
100 2019-01-31
13. Box: 35 037683339
Image No: PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
PRAVASTATINA DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2017-08-31
14. Box: 36 029468028
Image No: ATENOLOLO M.G.*42CPR 100MG
ATENOLOLO M.G.*42CPR 100MG
MYLAN S.P.A.
10 2020-10-31
15. Box: 41 036771145
Image No: SERTRALINA MG*15CPR RIV100MG
SERTRALINA MG*15CPR RIV100MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-10-31
16. Box: 48 042181279
Image No: ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
ATORVASTATINA MGI*30CPRRIV20MG
MYLAN S.P.A.
5 2018-10-31
17. Box: 52 041216019
Image No: PRAVASTATINA MYLAN*10CPR 20MG
PRAVASTATINA MYLAN*10CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-10-31
18. Box: 55 038437190
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 40MG
DOC GENERICI S.R.L.
80 2018-10-31
19. Box: 57 039643022
Image No: CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2018-10-31
20. Box: 58 038834228
Image No: PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO MG*14CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
21. Box: 62 035211046
Image No: FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
MYLAN S.P.A.
10 2020-08-31
22. Box: 63 035781018
Image No: PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
PARACETAMOLO MG*120MG/5ML120ML
MYLAN S.P.A.
10 2018-11-30
23. Box: 64 037398056
Image No: SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
SIMVASTATINA MG*28CPR 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-02-28
24. Box: 67 039799174
Image No: AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
25. Box: 68 039846086
Image No: METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
26. Box: 69 040225043
Image No: VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-10-31
27. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
120 2018-11-30
28. Box: 73 036764013
Image No: SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
DOC GENERICI S.R.L.
50 2018-11-30
29. Box: 75 037069073
Image No: MELOXICAM MG*30CPR 7,5MG
MELOXICAM MG*30CPR 7,5MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-06-30
30. Box: 80 039046038
Image No: METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
31. Box: 83 041204025
Image No: RABEPRAZOLO MYL*14CPR GASTR 10
RABEPRAZOLO MYL*14CPR GASTR 10
MYLAN S.P.A.
10 2017-03-31
32. Box: 84 041458175
Image No: IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
IRBESARTAN MG*28CPR 150MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-08-31
33. Box: 85 042976035
Image No: ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
ACIDO FUSIDICO BETAMETASON*CR
MYLAN S.P.A.
10 2017-12-31
34. Box: 86 044293191
Image No: PREGABALIN MY*14CPS 75MG
PREGABALIN MY*14CPS 75MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-02-28
35. Box: 87 038446047
Image No: NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
NEBIVOLOLO MYLAN IT*28CPR 5MG
MYLAN S.P.A.
10 2019-01-31
36. Box: 91 035302138
Image No: RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
RANITIDINA MG*20CPR RIV 150MG
MYLAN S.P.A.
10 2019-09-30
37. Box: 97 040124099
Image No: ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
ESOMEPRAZOLO MG*14CPS 40MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-06-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα (ΚΙΦΒ) τα παραπάνω 37 διαφορετικά φάρμακα (1.650 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα (ΚΙΦΒ)

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 15:59:24