Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παιονίας
Κλειώ Βαλτάκη

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 6 042762031
Image No: ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
ESCITALOPRAM EU*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
10 2018-05-31
2. Box: 11 040771267
Image No: OLANZAPINA EG*28CPR ORO 10MG
OLANZAPINA EG*28CPR ORO 10MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
4 2016-10-31
3. Box: 17 041803026
Image No: ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
ESOMEPRAZOLO EU*14CPR GAS 20MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
20 2016-09-30
4. Box: 18 042461057
Image No: PARACETAMOLO DOC*16CPR 1000MG
PARACETAMOLO DOC*16CPR 1000MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2020-03-31
5. Box: 19 037374257
Image No: CLARITROMICINA EG*14CPR 500MG
CLARITROMICINA EG*14CPR 500MG
EG S.P.A. LABORATORI EUROGENERICI
20 2017-06-30
6. Box: 34 038437036
Image No: PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
PANTOPRAZOLO DOC*14CPR 20MG
DOC GENERICI S.R.L.
20 2019-01-31
7. Box: 40 036453278
Image No: CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
CARVEDILOLO MG*28CPR 6,25MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
8. Box: 41 036771145
Image No: SERTRALINA MG*15CPR RIV100MG
SERTRALINA MG*15CPR RIV100MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-10-31
9. Box: 42 035301136
Image No: FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
FLUOXETINA MG*28CPS 20MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
10. Box: 45 038615035
Image No: VENLAFAXINA MG*14CPS 75MG RP
VENLAFAXINA MG*14CPS 75MG RP
MYLAN S.P.A.
10 2018-09-30
11. Box: 51 040616120
Image No: RISPERIDONE M.PH*60CPR RIV 3MG
RISPERIDONE M.PH*60CPR RIV 3MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-05-31
12. Box: 61 034812038
Image No: AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
AMOXICILLINA MG*12CPR 1G
MYLAN S.P.A.
10 2017-11-30
13. Box: 67 039799174
Image No: AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
AMLODIPINA MG*14CPR 10MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
14. Box: 68 039846086
Image No: METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
METFORMINA MG*30CPR RIV 850MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
15. Box: 69 040225043
Image No: VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-10-31
16. Box: 70 037219247
Image No: CIPROFLOXACINA MG*6CPR 500MG
CIPROFLOXACINA MG*6CPR 500MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-06-30
17. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
10 2018-11-30
18. Box: 79 039397031
Image No: CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL MYL*28CPR RIV 75MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-12-31
19. Box: 96 038615163
Image No: VENLAFAXINA MG*10CPS 150MG RP
VENLAFAXINA MG*10CPS 150MG RP
MYLAN S.P.A.
10 2018-06-30

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παιονίας τα παραπάνω 19 διαφορετικά φάρμακα (224 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παιονίας

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 16:19:40