Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

Ηumanitarian Αid - Banco Farmaceutico, Italy
Πίνακας παραληπτών των ιταλικών φαρμάκων

Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης "Αλέκος Φτίκας"
Ηλίας Τσολακίδης

Η/Ο παραπάνω Κοινωνική Δομή/Φορέας έχει παραλάβει/παραγγείλει τα παρακάτω σκευάσματα:

1. Box: 57 039643022
Image No: CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
CLOPIDOGREL DOC*28CPR RIV 75MG
DOC GENERICI S.R.L.
3 2018-10-31
2. Box: 62 035211046
Image No: FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
FUROSEMIDE MG*30CPR 25MG
MYLAN S.P.A.
1 2020-08-31
3. Box: 69 040225043
Image No: VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
VALSARTAN MGI*28CPS 80MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-10-31
4. Box: 71 042725034
Image No: PREDNISONE EG*10CPR 25MG
PREDNISONE EG*10CPR 25MG
MYLAN S.P.A.
10 2017-07-31
5. Box: 72 039815271
Image No: VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
VALSARTAN DOC*28CPR RIV 160MG
DOC GENERICI S.R.L.
40 2018-11-30
6. Box: 73 036764013
Image No: SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
SERTRALINA DOC*15CPR RIV50MG
DOC GENERICI S.R.L.
2 2018-11-30
7. Box: 76 041509011
Image No: LISINOPRIL ID MG*14CPR20+12,5
LISINOPRIL ID MG*14CPR20+12,5
MYLAN S.P.A.
3 2018-08-31
8. Box: 78 039034018
Image No: OLANZAPINA MYL*28CPR RIV 2,5MG
OLANZAPINA MYL*28CPR RIV 2,5MG
MYLAN S.P.A.
12 2018-10-31
9. Box: 80 039046038
Image No: METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
METFORMINA MY*30CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
10 2018-07-31
10. Box: 81 040104022
Image No: AZITROMICINA MY*3CPR RIV 500MG
AZITROMICINA MY*3CPR RIV 500MG
MYLAN S.P.A.
1 2018-08-31
11. Box: 89 033973013
Image No: TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
TOBRAMICINA  100 MG 1 FL
POLIFARMA
6 2016-09-30
12. Box: 98 042760013
Image No: RISEDRONATO MY*2CPR RIV 75MG
RISEDRONATO MY*2CPR RIV 75MG
MYLAN S.P.A.
20 2017-07-31

Πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης
Σήμερα, ............... ............................................................ 2016 , στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, παραδόθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ, στην διεύθυνση της κοινωνικής δομής υγείας: Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης "Αλέκος Φτίκας" τα παραπάνω 12 διαφορετικά φάρμακα (118 συσκευασίες).

 

Για το/την/το Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης "Αλέκος Φτίκας"

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Για την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας / Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης ΑΛΕΚΟΣ ΦΤΙΚΑΣ

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Κατερίνη, 05.12.2019, ώρα 15:31:27