Διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης/διάθεσης φαρμάκων
Medication Search Engine
 
 
   

 

Παραδείγματα αναζήτησης/Search example:

  • Εμπορική Ονομασία/Commercial Name: Hexalen
  • Δραστική ουσία/Ingredient: Paracetamol
  • Ημερομηνία λήξης/Expiration: 05-2019
 
   

Διαθέσιμα σκευάσματα/Current available medication: 11.764
Τελευταία καταχώρηση/Last data entry: 01.08.2020 11:02:00